Banner Banner aaa11 sdfghj sdfghjk sf zsfghj

Bảng Giá

                    I . NHA CHU

 • CẠO VÔI RĂNG                   :  250.000 - 400.000
 • NẠO TÚI                               : 400.000 - 600.000

                           II . NHỔ RĂNG

 • RĂNG SỮA                           : 50.000 - 100.000
 • RĂNG LUNG LAY                : 150.000 - 200.000
 • RĂNG THƯỜNG                  : 250.000 - 400.000
 • RĂNG KHÔN HT                  : 500.000 - 800.000
 • RĂNG KHÔN HD                  : 800.000 - 1.000.000
 • CẮT CHÓP                           : 1.000.000
 • CẮT NƯỚU                          : 100.000/ĐV
 • TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN    : 1.500.000 - 2.000.000

                     III . TRÁM RĂNG

 • RĂNG SỮA                            : 150.000
 • XOANG I,II,III,IV,V                 : 250.000 - 400.000
 • KẺ RĂNG                               : 600.000 - 800.000
 • ĐẮP MẶT,RĂNG KHỂNH      : 800.000 - 900.000
 • GẮN KIM CƯƠNG                 : 400.000 - 700.000

                        IV . NỘI NHA

 • RĂNG TRƯỚC                      : 700.000 - 900.000
 • RĂNG SAU                             : 900.000 - 1.200.000
 • CHỐT                                      : 300.000 - 400.000
 • NỘI NHA RĂNG SỮA             : 500.000 - 600.000

                        V . PHỤC HÌNH THÁO LẮP

      1.HÀM KHUNG:  _ LOẠI 2       :3.500.000

                                 _ LOẠI 1       : 4.000.000 

                                 _TITAN        : 4.500.000

     2.HÀM NHỰA DẺO (RĂNG TÍNH RIÊNG):

                                   _1/2 HÀM : 2.000.000

                                   _CẢ HÀM : 4.000.000

    3. HÀM NHỰA CỨNG(1-3R ĐƯỢC TÍNH NHƯ 3R):

                        _RĂNG VN : 350.000

                                  _RĂNG NHẬT:450.000

                                  _RĂNG MỸ:600.000

                                  _RĂNG COMP : 800.000 – 1.000.000

                                  _RĂNG SỨ THÁO LẮP : 1.500.000 – 2.000.000

< LƯỚI VN                        : 500.000

< LƯỚI NGOẠI                 : 1.000.000

< ĐỆM HÀM                      : 800.000 – 1.000.000

< VÁ HÀM,THÊM MÓC    : 350.000 – 500.000

              VI . PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH

 • ·         SỨ THƯỜNG KIM LOẠI      : 1.200.000 – 1.500.000
 • ·         SỨ TITAN                              :2.500.000 – 3.000.000
 • ·         SỨ ZIRCONIA                       : 4.500.000
 • ·         SỨ CERCON                          : 5.500.000
 • ·         SỨ CERAMILL                      : 6.200.000
 • ·         SỨ KIM LOẠI QUÍ                   :8.000.000 – 10.000.000
 • ·         MÃO KIM LOẠI                       : 800.000
 • ·         MÃO TITAN                             :4.000.000
 • ·         MÃO VÀNG                             : 10.000.000
 • ·         CHỐT+TÁI TẠO/CÙI GIẢ      :500.000
 • ·         CẮT CẦU                                  : 100.000 – 200.000/ĐV

 

                                       VII . TẨY TRẮNG RĂNG

·         TẨY VỀ NHÀ                            : 700.000 – 1.200.000

·         TẨY BẰNG ĐÈN PLASMA TẠI GHẾ(KHÔNG Ê BUỐT): 2.000.000-3.500.000

·         MÁNG TẨY                                :400.000/CẶP

·         THUỐC TẨY                              :300.000 - 400.000

 

                                         VII . CHỈNH HÌNH

·         THÁO LẮP                             : 4.000.000 – 8.000.000

·         CỐ ĐỊNH                                : 25.000.000 – 30.000.000

 

                                         IX . IMPLANT

·         NEO BIOTECH(HÀN QUỐC)+RĂNG SỨ THƯỜNG  : 850 USD

·         MIS (ĐỨC) +RĂNG SỨ THƯỜNG                              : 1000 - 1200 USD

·         STRAUMANN (THỤY SỸ)+RĂNG SỨ THƯỜNG       :1600 USD  

·         TÍCH HỢP NHANH                                                      :  +150 USD        

·         GHÉP XƯƠNG                                                            : 300 USD