Chế độ bảo hành răng sứCHẾ ĐỘ BẢO HÀNH TỪ 09/2022

I. TRÁM RĂNG

6 THÁNG

II. RĂNG SỨ

 

Ÿ SỨ KIM LOẠI THƯỜNG

3 NĂM

Ÿ SỨ KIM LOẠI TITAN - CROM COBAL 10 NĂM
Ÿ SỨ ZIRCO HORUS 5 NĂM
Ÿ SỨ ZIRCO BRILLIANT  10 NĂM
Ÿ SỨ CERCON 10 NĂM
Ÿ SỨ CERAMILL 10 NĂM
Ÿ ONLAY - ONLAY 10 NĂM
Ÿ SỨ LAVA 15 NĂM
III. VENEER  
Ÿ EMAX 7 NĂM
Ÿ LISI 10 NĂM
IV. IMPLANT  
Ÿ NEO - BIO 5 NĂM
Ÿ OSSTEM - HIOSSEN - BEGO  10 NĂM
V. HÀM THÁO LẮP  
Ÿ GÃY NỀN HÀM CÓ LƯỚI 3 NĂM
Ÿ RỚT RĂNG 3 NĂM
VI. HÀM SAU CÙNG TRÊN IMPLANT - MULTI

5 NĂM

Dịch vụ liên quan
  INVISALIGN (31.05.2018)