PHỤC HÌNH THÁO LẮP

HÀM NHỰA DẺO- HÀM KHUNG

Phục hình tháo lắp hay còn gọi là hàm rời, hàm lấy ra lắp vào vì nó có thể được tháo lắp dễ dàng bởi bệnh nhân , để...

Nha Khoa Đăng Khoa